Våra tjänster

 

Allt inom grävning & lantbruk

Sedan starten på 60-talet så har vi på Friels Gräv och Lantbruk AB erbjudit våra kunder tjänster inom gräving och vi utför alla typer av grävtjänster så som tex:

  • Dränering
  • Dikesrensning
  • Schaktning
  • Snöröjning
  • Rivning
  • Anläggning av husgrund
Vi är utbildade inom arbete på väg och innehar utbildningar inom arbetsmiljö som Bas-U och Bas-P. Vi är även miljö och kvalitetscerfiferade.